Hoe leren tieners uit andere culturen God als Vader kennen?

Geplaatst op 05/06/2017 10:50

Road 7 helpt met de vertaalslag

 

Door: Willem van der Deijl – Evangelie & Moslims

 

Voor tieners met een asielzoekers- en migrantenachtergrond is het bestaan van God meestal vanzelfsprekend. Maar vaak is Hij wel een God op afstand. Een God die van mensen veel inspanning en eer vraagt. Maar niet een God van relatie, een Vader die persoonlijk met ons omgaat. Hoe kunnen we deze tieners helpen om God beter te leren kennen? Alleen maar doordat we een relatie met ze krijgen waarin ze iets gaan merken van de relatie die God zelf met hen wil hebben. Als wij naast deze tieners staan kunnen ze misschien gaan ervaren dat God niet op grote afstand staat.

 

De stichtingen Gave en Evangelie & Moslims kregen vaak de vraag om handvatten voor het omgaan met deze ‘wereldtieners’ – vaak tieners uit moslimgezinnen of met andere culturele bijzonderheden. Tieners met een reisverhaal, tussen landen en culturen. Daarom is Road 7 ontwikkeld, een nieuw pakket van 25 programma’s voor multiculturele tienerclubs. Dit seizoen zijn de eerste positieve ervaringen opgedaan met Road 7.

 

Juist voor jongeren uit moslimgezinnen is het lastig om God te zien als een Vader met wie ze persoonlijk contact mogen hebben. Een Marokkaanse jongeman die eens de Bergrede ging lezen werd diep geraakt toen hij daarin zeventien keer las dat God ‘Vader’ werd genoemd. Dat bracht een omkeer in zijn geloof. Bijna iedereen beseft wel dat moslims niet geloven dat Jezus de Zoon van God kan worden genoemd. Dat heeft te maken met misverstanden die uit de Koran voortkomen. Alsof christenen geloven in een godenfamilie. Alsof Jezus fysiek Gods Zoon is. Maar moslims zijn er vaak ook huiverig voor om God ‘Vader’ te noemen omdat ze niet menselijk over God willen spreken.

 

Die twee dingen hangen met elkaar samen. In de Bijbel lezen we dat de Heer Jezus een unieke relatie met zijn Vader had, maar dat Hij zijn volgelingen ook leerde om ‘Vader’ (‘Abba’) tegen God te mogen zeggen. Juist door Jezus leren we God kennen als een Vader die ons helemaal kent en ons helemaal liefheeft. In contact met moslims gebruiken we weleens het beeld van Jezus als onze Oudste Broer, die onze schaamte op zich heeft genomen. Zo kunnen we weer thuiskomen bij onze Vader die we zo hadden beledigd dat hij ons uit huis had verstoten.

 

Juist om dit soort vertaalslagen te maken is Road 7 ontwikkeld. Om een brug te helpen maken tussen de zoektocht van wereldtieners en de verhalen van God. In de programma’s wordt rekening gehouden met geloof, cultuur, sociale omstandigheden en het reisverhaal van de deze tieners.

 

De werkmap Road 7 (papier en online) bestaat uit programma’s vol met ideeën voor spelletjes, muziek, filmpjes, creatieve en sportieve activiteiten. De programma’s gaan over thema’s die tieners aanspreken zoals talenten, vriendschappen, problemen en geluk. Elk programma haakt in op een persoon uit de Bijbel, die ook bekend is in de Koran zoals Abraham, David en Jezus. Daarnaast zijn er bijbehorende filmpjes met drama waarin tieners uit een asielzoekerscentrum meespelen. Road 7 richt zich op tieners van elf tot vijftien jaar. Via de site www.road7.nl kan het werkpakket bekeken en besteld worden.

 

 

 

 

< Terug naar het overzicht